Vrijwaring

Disclaimer Laroft 'le Monque

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van laroftlemonque.com.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website informatie aangeboden te gebruiken, ingewikkeld u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website Laroft 'le Monque.com

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Laroft 'le Monque zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar mogelijk worden, kunnen wij niet instaan ​​voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Laroft 'le Monque jumpsuit niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Laroft 'le Monque wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Laroft 'le Monque staan ​​links naar websites van derden, wij accepteren geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik van de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van soortgelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Laroft 'le Monque met alle zorgvuldigheid samengesteld, maar niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. U bent zelf verantwoordelijk.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het gedwongen recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Laroft 'le Monque is het niet toegestane tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website haar te gebruiken. Het intellectuele eigendomshoofd bij Laroft 'le Monque.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, betekent dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de prijzen. Fouten die daardoor ontstaan ​​en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een ​​contract dan wel overeenkomst met Laroft 'le Monque te mogen claimen of te vervolglen.

Laroft 'le Monque geselecteerd naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks het feit dat de informatie van de inhoud op deze website onvolledig en of uitgesloten is, dan kunnen wij daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige verwijzing mededeling. Laroft 'le Monque heeft geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarvan wij verlangen via hyperlinks te bevestigen.

Wijzigingen

Laroft 'le Monque heeft zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met universele van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder verdere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan van de op of via deze website informatie aangeboden, met duurzame van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Onverantwoorde openbaarmaking

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een onzichtbare plek in een van onze systemen zit. Als u een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk aan ons te melden.

Als u een kwetsbaarheid ontdekt, maak dan geen misbruik van. Deur bijvoorbeeld:

  • Het plaatsen van malware;
  • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens van configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot);
  • Veranderingen aan te brengen in het systeem;
  • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem van de toegang te delen met anderen;
  • Het gebruik van het gecombineerde 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen;
  • Het gebruik van denial-of-service-aanvallende social engineering.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden ingediend aan de bevoegde rechter in Nederland.